Στελέχωση

Το προσωπικό του Ε.Δ.Σ. επιλέγεται από το Δ.Σ. μεταξύ υποψηφίων που καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα ως προς την εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία τους. Το επιστημονικό προσωπικό του Ε.Δ.Σ. κατανέμεται σε δύο τομείς, τα δημόσια οικονομικά και τα μακροοικονομικά.

Ειδικό επιστημονικό προσωπικό

Παππάς Αναστάσιος
Παππάς Αναστάσιος

Προϊστάμενος, Τμήμα Μελετών

Σπουδές:

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Μακροοικονομική, Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, Πανεπιστήμιο Southampton (ΗΒ)

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αρμοδιότητες στα πλαίσια του ΕΔΣ:

Δημοσιονομική, Μακροοικονομική, Νομισματική Πολιτική, Οικονομικές Προβλέψεις

e-mail: pappas@hfisc.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Δρ. Αναστάσιος Παππάς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in International Banking and Finance από το Πανεπιστήμιο του Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στην Μακροοικονομική από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα (εταιρίες συμβούλων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Ο.Τ.Α.). Έχει διδάξει μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικό και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μακροοικονομική, νομισματική, δημοσιονομική πολιτική, τις οικονομικές προβλέψεις και τη μελέτη των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και της κίνησης των κεφαλαίων.

Close
Αξιόγλου Χρήστος
Αξιόγλου Χρήστος

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Μελετών

Σπουδές: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αρμοδιότητες στα πλαίσια του ΕΔΣ: Πρόδρομοί Δείκτες, Μακροοικονομική ανάλυση, Μακροοικονομικές προβλέψεις, Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

e-mail axioglou@hfisc.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

O Δρ. Χρήστος Αξιόγλου είναι οικονομολόγος με εξειδίκευση στην Χρηματοοικονομική και την εφαρμοσμένη ποσοτική ανάλυση. Είναι κάτοχος Πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική και Διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στην Χρηματοοικονομική, όλα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης σε εγχώρια και διεθνή ιδρύματα, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Τράπεζα της Ελλάδας και το Ινστιτούτου Σάντα Φε (H.Π.Α.). Πριν την ανάληψη της θέσης του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο εργαζόταν στο Υπουργείου Οικονομικών. Διαθέτει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών μαθημάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στην τρέχουσα επιστημονική του δραστηριότητα περιλαμβάνεται η εφαρμογή οικονομετρικών και μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης σε ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής, Μικροοικονομικής και Δημόσιας Οικονομικής καθώς και στην διενέργεια μακροοικονομικών προβλέψεων.

 

Close
Γκράμμης Απόστολος
Δημητρίου Δημήτριος
Δημητρίου Δημήτριος

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Μελετών

Σπουδές: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αρμοδιότητες στα πλαίσια του ΕΔΣ: Μακροοικονομική ανάλυση, Μακροοικονομικές προβλέψεις

e-mail dimitriou@hfisc.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

O Δρ. Δημήτριος Δημητρίου είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» από το τμήμα Οικονομικών Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών σε επιτελικές διευθύνσεις και επί του παρόντος εργάζεται ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Τμήμα Ερευνών του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Επίσης έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις μακροοικονομικές προβλέψεις, στην οικονομετρική ανάλυση χρονοσειρών και στη μετάδοση των χρηματοοικονομικών κρίσεων. Δημοσιευμένα άρθρα του εμφανίζονται, εκτός άλλων, στα ακαδημαϊκά περιοδικά: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis, Economic Modelling και Research in International Business and Finance.

Close
Ιωαννίδης Γιώργος
Ιωαννίδης Γιώργος

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Μελετών

Σπουδές:

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολιτική Οικονομία και στην Πολιτική Απασχόλησης, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αρμοδιότητες στα πλαίσια του ΕΔΣ: Δημοσιονομική Πολιτική, Αγορά Εργασίας

e-mail ioannidis@hfisc.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Δρ. Γιώργος Ιωαννίδης είναι διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εργαστεί, ως επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, εμπειρογνώμονας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής, ως επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge και συνεργάτης ερευνητής στο Παρατηρητήριο Οικονομικών & Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Από τον Μάρτιο του 2015 έως και τον Ιούνιο του 2019 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Έχει διδάξει Οικονομικά της Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της πολιτικής οικονομίας, της οικονομικής πολιτικής, της πολιτικής για την αγορά εργασίας και της ελληνικής οικονομίας.

Close
Κατσαρός Ανδρέας
Κατσαρός Ανδρέας

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Μελετών

Σπουδές:

Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά της Εργασίας, Πανεπιστήμιο Bath (ΗΒ),

Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, Πανεπιστήμιο York (ΗΒ)

Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Αρμοδιότητες στα πλαίσια του ΕΔΣ:

Δημοσιονομική πολιτική, Παρακολούθηση Δημοσίου Χρέους, Διαρθρωτικό Ισοζύγιο

e-mail: katsaros@hfisc.gr

Σύντομο Βιογραφικό:

O Δρ. Ανδρέας Κατσαρός εργάζεται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο του 2019. Αποφοίτησε με διάκριση από το τμήμα οικονομικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αφού ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του York και διδακτορικό τίτλο στα οικονομικά της εργασίας από το Πανεπιστήμιο του Bath με πλήρη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο του Bath μικροοικονομική και οικονομετρία και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο βιομηχανική οργάνωση και οικονομικά της εργασίας. Υπήρξε στέλεχος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (EPC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε επίσης μέλος του παρατηρητηρίου για την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και συντονιστής του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί και ως project manager και σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την κινητικότητα στην αγορά εργασίας, την ανάλυση των μισθολογικών προφίλ καθώς και τα οικονομικά της συμπεριφοράς.

 

Close
Κολιούση Παναγιώτα
Σχοινάς Χρήστος

Eπιστημονικό Προσωπικό

Σιδηροπούλου Παρασκευή
Τασούλα Μαριάννα
Ψαρινόπουλος Νικόλαος

Διοικητικό προσωπικό

Ζαχαριά Κωνσταντίνα
Κουτρουμπή Μαρία
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος