Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2021

Η Γνώμη του Ε.Δ.Σ. επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2021.

Φθινοπωρινή Έκθεση, Νοέμβριος 2020

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί τη Φθινοπωρινή Έκθεση 2020 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Eπαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος στο Ε.Δ.Σ.

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμήματος στο Ε.Δ.Σ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργανόγραμμα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ