Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) και συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2018, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του κ.

Τριμηνιαίο Δελτίο-Σεπτέμβριος 2018

Το τριμηνιαίο Δελτίο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου με τίτλο "Μακροοικονομικές και Δημοσ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργανόγραμμα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ