Δραστηριότητες

Εαρινή Έκθεση, Ιούλιος 2023

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, παρ.

Φθινοπωρινή Έκθεση,Δεκέμβριος 2022

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, παρ.

Εαρινή Έκθεση, Ιούνιος 2022

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, παρ. 6 του Ν. 4270/2014, δημοσιοποιεί την Εαρινή Έκθεση 2022 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Φθινοπωρινή Έκθεση, Νοέμβριος 2021

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, παρ. 6 του Ν. 4270/2014, δημοσιοποιεί τη Φθινοπωρινή Έκθεση 2021 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Εαρινή Έκθεση, Μάιος 2021

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί την Εαρινή Έκθεση 2021 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Φθινοπωρινή Έκθεση, Νοέμβριος 2020

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε.Δ.Σ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί τη Φθινοπωρινή Έκθεση 2020 για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.