Δραστηριότητες

Αναστασία Μιαούλη (πρόεδρος ΕΔΣ) στη «Ν»: Εφικτό πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ

Εν αναμονή των προτάσεων για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες στην Eυρωπαϊκή Ένωση.

Σύνεση στη δημοσιονομική διαχείριση εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας

Η εικόνα των δημοσιονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας το 2022 εμφανίζει βελτίωση σε σχέση